Selecteer een pagina

Logo Sterk Techniekonderwijs Zeeland

Net als veel andere regio’s in het land kampt Zeeland met een personeelstekort in de technische sector. Om dit tekort voor de toekomst te verkleinen of zelfs op te lossen, is het project Sterk Techniekonderwijs Zeeland (STOZ) van start gegaan. Een initiatief waarin alle Zeeuwse vmbo-scholen, Scalda (mbo) en het bedrijfsleven nauw samenwerken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs dat beter aansluit op de behoeften en wensen vanuit het bedrijfsleven.

De ambities zijn groot en belangrijk: wanneer in 2023 de projectdoelstellingen zijn gerealiseerd, wordt de projectsubsidie omgezet in een structurele bijdrage aan de reguliere bekostiging. Het projectplan bestaat uit vier deelprojecten.

Voor Sterk Techniekonderwijs Zeeland ontwikkelde Studio Bianca het logo waarin de samenwerking en verbinding tussen de verschillende partijen duidelijk naar voren komt.