Selecteer een pagina

Snuffelen aan een technische toekomst

De technieksector is een dynamische wereld die veel kansen biedt voor jongeren van nu. Maar zij kiezen minder vaak voor een toekomst binnen de techniek. De oorzaak is de onbekendheid van de sector en de kansen die zij biedt voor jongeren. Om jongeren te inspireren en te motiveren voor een technische toekomst is het van belang de contacten tussen onderwijsinstellingen en het technische bedrijfsleven te versterken. Bedrijf+School speelt hier op in.

Bedrijf+School is een initiatief van Huis van de Techniek waarmee Zeeuwse jongeren worden gemotiveerd en geïnspireerd voor een technische toekomst. Met een uitgebreide database van bedrijven, Techniek Ambassadeurs, rolmodellen en Hybride Techniekopleiders worden scholen ondersteund met gastlessen, bedrijfsbezoeken, studieopdrachten en snuffelstages.

In opdracht van Huis van de Techniek ontwikkelde Studio Bianca voor Bedrijf+School een WordPress-website. Via de website kunnen onderwijsinstellingen gastlessen, bedrijfsbezoeken, snuffelstages en technische werkopdrachten aanvragen bij technische bedrijven en professionals. Bij het bezoeken van een bedrijf kan gratis gebruik worden gemaakt van de Techniekbus die via de website is te reserveren. Daarnaast kunnen leerlingen, die een profielkeuze moeten maken, online snuffelen bij technische bedrijven en sectoren middels verschillende video’s. Docenten worden ontzorgd door de bijgevoegde lesopdrachten en gastlessen (workshops) die kunnen worden aangevraagd.

www.bedrijfplusschool.eu